Werkwijze

'Begin bij het begin', zei de koning plechtig, 'en ga tot je bij het einde komt; stop dan.'

Lewis Carroll, Alice in Wonderland

Werkwijze coaching

Tijdens het eerste (telefonische) contact wordt duidelijk of er een klik is en of ik wat voor je kan betekenen in je hulpvraag. We maken dan een afspraak voor een intake. Tijdens het intakegesprek gaan we uitgebreider in op jouw vraag of probleem en proberen we helder te krijgen wat jij wil bereiken met coaching. We stellen samen het doel vast en hoe we daaraan gaan werken. Het is goed mogelijk en komt ook regelmatig voor dat gedurende het traject het doel wordt bijgesteld. 


Tijdens coaching maak ik gebruik van oefeningen en (familie)opstellingen, waarbij ik vooral gebruik maak van inzichten uit NLP, TA, Rots & Water en systemisch werken. Hieronder vind je daarover meer informatie. De frequentie van de coaching stemmen we samen af. Je kunt uitgaan van ongeveer 1 keer per 4 weken. In de tussentijd ga je aan de slag met, of verwerk je wat uit de sessie naar voren is gekomen. 


Werkwijze training

In een oriëntatiegesprek wordt duidelijk of ik wat kan betekenen in het ontwikkelen en/of geven van een training of workshop aan professionals. Mijn trainingen zijn vooral gericht op contact maken, communicatie, teambuilding, werken aan een teamcultuur en met name de eigen rol van de professional daarin. Daarin staan ervaringsgerichte oefeningen centraal. Ik maak daarbij gebruik van de stromingen zoals hieronder beschreven. We leggen de afspraken over inhoud, duur van de training en tarieven vast in een contract.


Stromingen

TA, NLP en Systemisch Werken vullen elkaar aan, waardoor meerwaarde ontstaat.  Door TA ben je in staat om onderwerpen beter te begrijpen, NLP leert je hoe je er iets mee kunt doen, en Systemisch Werken stelt je in staat de samenhang te ervaren. Rots & Water biedt fysieke oefeningen waardoor je ook je lijf kunt inzetten door signalen bij jezelf waar te nemen en daarop antwoord te geven.


Neuro-Linguïstisch Programmeren of NLP

-Zij kunnen omdat zij denken te kunnen- Vergilius

Misschien is wel de belangrijkste vooronderstelling, dat ieder mens zijn (on)bewuste en noodzakelijke hulpbronnen tot zijn beschikking heeft om te bereiken wat hij wil. NLP gaat er vanuit dat in communicatie geen mislukking bestaat. Je krijgt feedback en daardoor de mogelijkheid om met gebruik van de innerlijke hulpbronnen nieuwe wegen te bewandelen.


Transactionele analyse of TA

-Het leven is een schouwtoneel,

elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel- Joost van den Vondel

Het centrale uitgangspunt van TA wordt samengevat met de term: ik ben ok, jij bent ok. Dat is een optimistische achtergrond om naar mensen te kijken en met mensen te werken. Het maakt ons milder wanneer we met ‘niet ok'-aspecten van onszelf en anderen in aanraking komen. TA gaat er ook vanuit dat we al van jongs af aan beluiten nemen. Wat zijn deze besluiten? Hoe zijn ze tot stand gekomen? Kunnen we op deze beslissingen terugkomen en zo ja, hoe? 


Systemisch werken

-En hierheen keer ik terug, zoals de lijn naar het uitgangspunt,

het vuur naar de zon, de beek naar de zee- Busenello

Ieder mens is deel van een groter geheel. In systemisch werken wordt gebruik gemaakt van zogenoemde ‘opstellingen’, die kunnen worden toegepast in het werken met familiesystemen en organiasatiesystemen, zoals bedrijven, onderwijs, echtscheidingsbemiddeling, jeugdhulpverlening enzovoort. Een opstelling is een soort levende familiefoto, of een tableau vivant. Door opstellingen krijg je nieuwe inzichten over jezelf, je plek en de onderlinge verhoudingen binnen je (familie)systeem. De opening of de oplossing komt vanuit het systeem zelf. Als coach begeleid ik je door de beweging van het systeem waar te nemen, te volgen en te benoemen.


Rots & Water

Het Rots- en Waterhuis bestaat uit 3 bouwstenen: zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Rots staat voor bewustzijn van je mogelijkheden en je persoonlijke levenspad. Je ervaart en accepteert de taken en verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien en je bent je bewust van zinvolheid en roeping. Water staat voor het inzicht en de ervaring dat je voor de vervulling van je levenspad een ander mens diep in jullie beider hart ontmoet. Werkelijke communicatie is de basis voor het diepe gevoel van diepe verbondheid.